Zpracování osobních údajů a cookies

S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy, dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 'GDPR').

Tímto prohlášením vám chceme poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je získáváme a jak s nimi nakládáme.

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, kontaktujte nás na e-mailu info@prohydro.cz.

Správce údajů

Petr Waschek, se sídlem J. Š. Baara 379/1, 733 01 Karviná - Fryštát, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, IČO: 76588181.

Rozsah a účely zpracování osobních údajů zpracování

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  • K plnění smlouvy, vyřízení objednávky či vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní telefon a e-mail, příp. také místo podnikání a IČO, způsob úhrady a bankovní účet.
  • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Doba zpracování
  • Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu.
 • Zákonná povinnost
  • Vystavené daňové doklady archivujeme v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let od jejich vystavení z účetních a daňových důvodů.
 • Příjemci osobních údajů
  • Vaše osobní údajů mohou být předávány následujícím příjemcům: zasílatelské společnosti za účelem dodání zboží, účetní za účelem zpracování účetnictví a dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady.
  • Vaše osobní údajů nejsou poskytovány subjektům třetích zemí (země mimo EU).

Cookies

 • Co jsou cookies?
  • Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili.
  • Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na váš počítač umisťuje:
   • Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
   • Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie), nebo dokud je ručně neodstraníte.
   • Cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
   • Cookie třetích stran (third party cookie) – vytváří je jiné skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.
  • Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.
 • Cookies a nástoje na tomto webu
  • Webové stránky www.prohydro.cz využívají soubory cookies a analytické nástroje.
  • Údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem jsou anonymní statistiky používání webu. Bez vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
  • Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.
  • Zprácovávané cookies:
   • Technické (první strany, krátkodobé) – nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek
   • Google Analytics (první strany, dlouhodobé) – měření anonymních dat o chování uživatelů
  • Použité nástroje - Google Analytics
   • Naše webové stránky využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics využívá souborů cookies. Informace o způsobech užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech v USA. Google tyto informace využívá pro účely informování provozovatele ohledně vyhodnocení užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě. Google může tyto informace poskytnout třetím osobám, zejména je-li tento postup vyžadován zákonem nebo budou-li třetí osoby tyto informace zpracovávat pro Google.
   • Informace o zpracování a využití dat naleznete ve smluvních podmínkách společnosti Google.
   • Pokud chcete zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlížeče.

Práva

 • Máte následující práva podle právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů:
  • Právo na přístup k údajům
   • za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje,
   • rozsah osobních údajů,
   • dobu, po kterou budou vaše osobní údaje u nás ještě zpracovávány,
   • zdroje osobních údajů, pokud jsme osobní údaje nedostali přímo od vás,
   • skutečnost, jestli dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
  • Na opravu a doplnění osobních údajů
  • Na výmaz osobních údajů z následujících důvodů:
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány,
   • odvoláte souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
   • vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů,
   • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
   • právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.
  • Na omezení zpracování - vaši žádost bez zbytečného odkadu posoudíme a informujeme vás.
  • Na přenositelnost údajů
  • Podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)
  • Vznést námitku
  • Právo na sdělení o porušení ochrany osobních údajů, pokud toto pravděpodobně povede k vysokému riziku pro má práva a svobody.
 • Pokud se rozhodnete uplatnit jakékoliv výše zmíněné právo, napište nám na info@prohydro.cz. Ověříme oprávněnost žádosti a bez zbytečného odkladu vám poskytneme požadované informace, příp. informujeme o vyřízení žádosti.
Zracování osobních údajů | Kontakty

© ProHydro.cz biscuit